Artykuł przedstawia zalety ciągłego zapisu przebiegów falowych w porównaniu z innymi tradycyjnymi, progowymi metodami zapisu zdarzeń lub innymi rodzajami zapisu zbiorczego, które nie są oparte na koncepcji ciągłych przebiegów.

Przedstawimy tu kilka przypadków, w których ciągła rejestracja przebiegów jest jedyną metodą na uchwycenie zdarzenia lub analizę problemu czy zjawiska oraz przypadki, w których uchwycenie zdarzenia i przeanalizowanie go jest prawie niemożliwe.

Zgodność z prawem energetycznym

Farmy wiatrowe i słoneczne są podłączone do sieci w punkcie wspólnego sprzężenia (PCC). W tym punkcie parametry elektryczne ulegają ciągłym zmianom w zależności od wielu czynników, takich jak wiatr, słońce i inne.

Oprócz czynników zewnętrznych, na jakość energii w PCC ma wpływ funkcjonalność urządzeń na farmie. W tym momencie może dojść do nieporozumień co do źródła lub przyczyny awarii lub niezgodności z wymogami kodeksu sieciowego, w tym przejścia, harmonicznych, zwisów/spadków itp. W wielu przypadkach, gdy operator sieci napotyka problem, próbuje zlokalizować źródło poprzez zwrócenie się do wszystkich dostawców energii podłączonych do sieci. W rezultacie dostawcy energii muszą stale udowadniać, czy są odpowiedzialni za problem, czy też nie.

Ciągłe rejestrowanie przebiegów zapewnia dowód prawny określający, czy problem został spowodowany przez farmę, czy nie. Raporty są dostarczane do operatora sieci na żądanie i w większości przypadków sprawa jest zamykana, co oszczędza niepotrzebnych dyskusji między stronami.

Eksploatacja farmy słonecznej

Wykres 1 opisuje dzienne zmiany mocy i napięcia z rozdzielczością 1 cyklu. Wykres 2 to zbliżenie na konkretny moment, kiedy napięcie waha się od 248,6V do 250,2V, moc przekształtnika spada z 41 KW do 28 KW, a w efekcie napięcie spada o 1,7V. Po minucie moc i napięcie ponownie wzrastają. Gdy napięcie ponownie wzrasta do 250,2V, moc natychmiast spada do 28 KW.

Wnioski:
Zastosowanie PQA z ciągłym zapisem wysokiej rozdzielczości jest jedynym sposobem na zidentyfikowanie anomalii takich jak powyższa, ponieważ wartości napięć mieszczą się w normach, a średnia 10/15 minutowa nie jest w stanie wskazać na wystąpienie tego zjawiska.

Badanie zdarzeń długoterminowych

Istnieją przypadki, w których konsekwencje zdarzeń powinny być śledzone lub monitorowane na długo przed lub po ich wystąpieniu.
Przykładem jest spadek napięcia w kopalni miedzi w Demokratycznej Republice Konga.
Średnia moc zakładu wynosiła prawie 16 MW. Zdarzenie zaczęło się od krótkiego spadku napięcia o około 100 ms, a następnie stopniowo, w ciągu około 60 sekund, napięcie spadło prawie do 0. Elektrownia była w stanie odzyskać moc już po godzinie.
Ciągłe pomiary o wysokiej rozdzielczości pozwoliły nam szczegółowo przeanalizować rozwój sytuacji w stosunkowo długim czasie 60 sekund do całkowitego załamania się napięcia.
Wykres 3 przedstawia ogólny widok pierwszych 60 sekund zdarzenia, a wykres 4 jest powiększeniem zaniku napięcia.

Nieprzewidywalny wyzwalacz

Istnieją przypadki, w których tradycyjne zdarzenia, takie jak spadki, rozkołysy, RVC, itp. nie są przyczyną awarii / incydentu. Dlatego znalezienie pierwotnej przyczyny awarii staje się prawie niemożliwe bez ciągłego nagrywania w wysokiej rozdzielczości.
Jednym z przykładów jest „migoczące” oświetlenie. W celu znalezienia przyczyny zdecydowano się zainstalować miernik jakości energii na okres 1 tygodnia. Wykres poniżej przedstawia ogólny widok napięcia RMS z rozdzielczością 1 cyklu oraz wartości PST dla ponad 8 dni. Wartości PST znajdują się w dozwolonym zakresie (poniżej 1).

Wykres 6 poniżej przedstawia wartości THDV i 7. harmonicznej w rozdzielczości 1 cyklu. Wykres wyraźnie pokazuje, że wzór zarówno THDV jak i 7. harmonicznej jest taki sam. Na wykresach 7 i 8 powiększono obraz do konkretnego czasu, w którym aktywna jest 7. harmoniczna. Pokazuje to, że uśrednianie wartości harmonicznych do interwału 10 minut, jak wymaga tego norma, „odfiltrowuje” to zjawisko. Na wykresie 9 wyraźnie widać obwiednie fal spowodowane przez 7 harmoniczną.

Wnioski
Przyczyną wysokiej siódmej harmonicznej był częściowo rezonans w sieci w pobliżu siódmej harmonicznej, który wystąpił, gdy niektóre baterie kondensatorów zostały podłączone. Powodem, dla którego nie była to wyłącznie 7. harmoniczna była mała elektrownia wodna, która generowała harmoniczne. Generator w tej elektrowni był generatorem asynchronicznym, a ponieważ wirnik generuje napięcie 50 Hz z poślizgiem, siódma harmoniczna z wirnika staje się interharmoniczną w pobliżu siódmej harmonicznej.

Badanie „dużego obszaru”

Z definicji są to duże elektrownie z rozłożonymi na dużym obszarze różnymi poziomami napięcia (od wysokiego do niskiego). W takich miejscach można znaleźć dużą liczbę urządzeń rejestrujących w porównaniu z innymi obszarami.
Urządzenia mogą raportować zdarzenia ze względu na definicję progu lub różne natężenia. W takim przypadku część informacji jest tracona ze względu na różną wartość progową lub intensywność, co wpływa na zapis zdarzenia.
Stały zapis koduje wszystkie informacje bez utraty danych, co pozwala na lepszą analizę skutków zdarzenia w przyszłości.

Poniższy przykład to badanie zdarzenia związanego z rozruchem silnika o mocy 1,5 MW w elektrowni pompowej w Nowej Zelandii, które zostało zgłoszone przez firmę Siemens.

Schemat poniżej opisuje dwa punkty pomiarowe znajdujące się w znacznej odległości od siebie. Pomiar w punkcie podstacji użytkowej został wykonany przy napięciu 66KV, a pomiar w punkcie podstacji pompowej został wykonany przy napięciu 11KV.

Wykres poniżej pokazuje, że w obu miejscach opisanych na schemacie powyżej, spadek napięcia w sieci 66kV podczas rozruchu silnika 1,5 MW wynosi 1,42% z kompensacją i 4,1% bez kompensacji. W powyższym przypadku mowa jest o poziomach napięć, które normalnie nie są stosowane jako próg do rejestracji zdarzeń.
Zapis pokazuje jednak, że pomiary ciągłe uchwyciły to zdarzenie, a zachowanie sieci zostało następnie zbadane z kompensacją i bez kompensacji podczas rozruchu silnika.

Bez kompensacji
Z kompensacją

Więcej na temat produktów Elspec znajdą Państwo w naszej zakładce Oferta.

©2024 sterowniki.pl

wykonanie selea

Napisz do nas

Jesteśmy gotowi na kontakt z Tobą. Wyślij do nas wiadomość e-mail, a my odezwiemy się do Ciebie najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?