+

Kolejny prototyp, tym razem badamy zawartość zbiornika